print Print

Monitor_Herbicide

Фермери України повідомляють про збільшення кількості злакових бур’янів в озимій пшениці


-
Нуфарм дослідила це питання. І ось що з’ясувала
-
Як не втратити 60% урожайності?
-
В сучасних умовах інтенсифікації землеробства вирощування зернових колосових не можливо уявити без використання гербіцидів. Вчасне і повне звільнення посівів від конкуренції із бур’янами за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення, починаючи від фази сходів і практично до жнив, є основою одержання високих урожаїв зерна. За даними сучасних досліджень наявність небажаної рослинності в посівах зернових колосових культур може знижувати врожайність до 60 %, а відповідно до цього боротьба з нею стає одним із невід’ємних елементів технології вирощування. Однак, крім прямих втрат врожаю, виникають проблеми зі збиранням та зберіганням. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов наявність тих чи інших видів бур’янів, а також їх поєднання може істотно варіювати. Хоча в останні роки в умовах глобальних змін клімату бур’яни, які раніше були поширені в південних та центральних регіонах, знаходять на заході та півночі України і навпаки.
-
Який бур’ян найбільш шкодочинний?
-
На полях озимих можна знайти понад 80 видів бур'янів, з яких більш як 30 значно знижують урожай. Найпоширенішими дводольними є волошка синя, грицики звичайні, зірочник середній, редька дика, підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, гірчаки (види), гірчиця польова, талабан польовий, берізка польова, горошок мишачий і осоти рожевий та польовий. Наявність на 1 м2 лише однієї рослини осоту рожевого зменшує урожайність більш ніж на 0,5 ц/га, а осоту польового — майже на 0,4 ц/га. Всього одна рослина підмаренника чіпкого на 1 м2 знижує врожайність зерна на 5%. До того ж насіння підмаренника важко відчистити від зерна, внаслідок цього втрачаються насіннєві і товарні якості зерна. Серед однодольних бур’янів найбільшої шкоди завдають: метлюг звичайний, бромус (види), мишії (сизий та зелений), вівсюг звичайний та пирій повзучий. 20 рослин вівсюга на 1 м2 посівів озимої пшениці при врожайності 6 т/га призводить до втрати близько 18% врожаю. Метлюг звичайний — один із найбільш розповсюджених однолітніх бур’янів, поширений у посівах озимої пшениці по всій Україні. Зазвичай він розвивається паралельно з культурою, майже непомітно. Частіше за все стає помітним лише у момент, коли переростає пшеницю на останньому етапі її розвитку. Бур’ян продукує надзвичайно велику кількість насіння: в середньому 600-700 насінин. Завдяки кореневій структурі, подібній до зернових культур, метлюг конкурує із пшеницею за вологу, поживні речовини і, як наслідок, може призвести до суттєвої втрати врожаю. Це надзвичайно агресивна рослина. Якщо пшениця зростає нерівномірно, та в деяких місцях утворюються порожні місця, метлюг може випустити велику кількість паростків та повністю заповнити їх. Подальші складнощі виникають на етапі збору врожаю, коли стеблова маса тонкого метлюгу блокує роботу робочих органів збиральних машин. Метлюг також часто пов’язаний з іншими видами бур'янів, зокрема Ромашки та Роману. Численні дослідження довели, що метлюг та інші бур'яни, разом з якими він зростає, може призвести до суттєвих втрат врожаю, і при цьому не можна нехтувати цільовим контролем. Доцільність застосування гербіциду полягає навіть у наступному: якщо забур’яненість економічно незначна (2-3 рослини/м2), через велику кількість насінин, які може продукувати одна рослина, велика забур’яненість може вже з’явитися наступного року, коли на тому ж полі будуть вирощуватися зернові культури. Особливу загрозу для зернових становить пирій повзучий, позаяк основна маса його кореневої системи (ризоми) розвивається на такій же самій глибині, що й коріння озимої пшениці, і саме тому бур'ян та культура починають конкурувати за вологу і поживні речовини в ґрунті. Пирій характеризується високим мультиплікаційним фактором, що означає можливість продукування великої кількості пагонів від однієї рослини протягом усього сезону. Він може проростати як з насіння, так і з ризоми. Зазвичай насіння визріває до часу збирання врожаю озимої пшениці. В одному колосі може бути 25-40 насінин, половина з яких життєздатні. Насіння стає джерелом виникнення нових забур'янених площ, якщо переноситься комбайном до інших полів, при цьому на полі, що збирається, бур’ян буде поширюватися переважно за рахунок розрізання ризом орними знаряддями. Попри варіанти свого поширення бур'ян проростає одночасно в той же самий час, що й озима пшениця. Пирій спочатку розвивається повільно, проте як тільки починає зростати температура повітря навесні, розвиток бур’яну пришвидшується. Пирій на посівах пшениці небезпечний не лише тим, що створює агресивну конкуренцію, а й виступає джерелом такого захворювання, як ріжки пурпурові (Claviceps purpurea), або може сприяти поширенню таких шкідників, як злакові мушки (Oscinella frit), великі злакові мухи (Chlorops pumilionis) та дротяники (Elateridae).
-
-
-
Яке вирішення проблеми пропонує Нуфарм?
-
В більшості випадків видовий склад бур’янів в агроценозах зернових колосових культур представлений змішаним типом, тобто містить як дводольні, так і однодольні рослини. У зв'язку з цим агрономи змушені застосовувати бакові суміші гербіцидів двох типів проти дводольних та злакових бур'янів. Сучасний тренд — поява гербіцидів крос-спектра, які контролюють однаково добре і злакові, і дводольні. 2018 року компанія Нуфарм виводить на ринок власний гербіцид крос-спектра для зернових — Монітор®. Це препарат на основі діючої речовини сульфосульфурон. Після обприскування вона поглинається бур`янами, що призводить до порушення метаболізму амінокислот, пошкодження меристеми, припинення росту та відмирання. Типовими симптомами активності є пригнічення росту чуттєвих бур'янів, знебарвлення, листя бур’янів стає коричневим та відмирає. Кожна рослина має період, коли є життєво необхідним мінімізувати конкуренцію з бур’янами для того, щоб максимізувати використання потенціалу врожайності культури. Весною критичним періодом для озимої пшениці є кінець періоду кущіння та початок виходу в трубку. Якість кущіння може визначати кількість продуктивних пагонів попри те, що подовження трубки залежатиме від кількості квіток і, як наслідок, зернин у колосі. Застосування гербіциду Монітор® відбувається саме на цьому етапі, отже, препарат попереджає конкуренцію, яка виникає між бур’яном та культурою.
Монітор® повністю знищує метлюг, вівсюг, гірчак, грицики, пирій, види бромусу, ромашку лікарську, мишій та інші бур'яни. Гербіцид Монітор® контролює падалицю ячменю безпосередньо в посівах озимої пшениці. Крім того, гербіцид знищує як однорічні, так і багаторічні злакові бур'яни і широкий спектр дводольних бур'янів. Злакові бур’яни мають вузькі, зазвичай вертикальні листові пластинки, що перешкоджає затримці робочого розчину на листі. Це означає, якщо така водорозчинна формуляція, як Монітор® використовується лише самостійноу водному розчині, то краплі стечуть із листків, використання препарату буде неефективним. Для попередження зниження ефективності при обробці бур’янів необхідно використовувати неіонну поверхнево-активну речовину, щоб забезпечити прилипання крапель робочого розчину до поверхні листа. При цьому сурфактант також підвищує ефективність гербіциду Монітор® у боротьбі з дводольними бур’янами, поверхня листків яких часто вкрита воском, ворсинками або має товсту кутикулу. Норма застосування гербіциду Монітор® залежить від видового скл аду бур’янів та стадії їхнього розвитку.
У таблиці наведені типові рекомендації з вибору норми Монітор®.

-
-
Які переваги забезпечує гербіцид Монітор®?
-
  • Надійний контроль одного із найшкідливіших злакових бур’янів в Україні — метлюгу
  • Контролює широкий спектр злакових бур’янів, включаючи як однорічні, так і багаторічні
  • Підвищення прибутковості озимої пшениці на полях, засмічених злаковими бур’янами
  • Контролює злісні дводольні бур’яни (ромашка лікарська, підмаренник чіпкий, грицики звичайні, зірочник середній, роман польовий, талабан польовий, герань розсічена)
  • Відмінна селективність на пшениці
  • Контроль падалиці ячменю у посівах озимої пшениці
  • Сумісний із широким спектром гербіцидів, що використовуються для боротьби з дводольними бур’янами
-
-
Організація сівозміни
-
Після застосування препарату Монітор® у нормі 26 г/га на зернових можливо висівати:
1) восени поточного року — зернові, ріпак
2) навесні наступного року: зернові, горох, соняшник, кукурудзу, картоплю, боби, сою, льон
Не рекомендовано сіяти цукрові буряки та овочі (моркву, салати, капусту, цибулю)
• після застосування препарату в нормі 26 г/га через два роки дозволяється висівати всі культури, зазначені вище, а також цукрові буряки на всіх типах ґрунтів за винятком піщаних
• у випадку загибелі при перезимівлі пшениці, обробленої гербіцидом восени, можливо сіяти навесні наступні культури: ярі пшениця, ячмінь, ріпак, картоплю, горох

-
З якими гербіцидами можна змішувати Монітор®?
-
Гербіцид Монітор® мо жливо застосувати в баковій суміші з іншими гербіцидами: 2М-4Х 750, Агрітокс®, Дікопур® Ф 600,
Естет® 905, Дікогерб® Супер, Дікопур® Топ 464 та Тру. Для комплексного вирішення проблем із бур’янами в посівах зернових колосових культур компанія Нуфарм рекомендує одну з найкращих та економічно вигідних бакових сумішей Агрітокс® (1,35 л/га) + Монітор® (13 г/га).
Для збереження 60% урожаю озимої пшениці від втрат, спричинених злаковими і деякими дводольними бур’янами та контролю падалиці ячменю, обирайте новий гербіцид крос-спектра від компанії Нуфарм — Монітор®.

-
Михайло Лук'яненко
менеджер з маркетингу
ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА»

mikhailo.lukianenko@nufarm.com

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.: 044 495 53 60.