print Print

Produkter - Nufarm Sweden

Produkter



Under 2018 förvärvade Nufarm ett flertal produkter från andra tillverkare.
Som kort information kring utseende på våra produkters etiketter och varuinformationsblad (MSDS) vill vi här informera om detta för att undvika missförstånd.
Under en övergångsperiod kommer ett flertal av Nufarms produkter att ha ett annat företags logotyp och layout.