print Print

Nu uitbreiding Nocturn® in roos - Nufarm Benelux

7 Aug. 2012

Nocturn


Nu uitbreiding in roos per 1 augustus 2012


Uitbreiding Nocturn® in roos

Met trots kunnen wij u meedelen, dat Nocturn® (100 g/l pyridalyl met toelatingsnummer 13359 N) per 1 augustus jl. een etiketuitbreiding heeft gekregen in roos (bedekte, niet grondgebonden teelt)

Nocturn® kan worden ingezet in roos ter bestrijding van trips.

Etiketdosering is 100 ml middel per 100 l water en het middel mag niet vaker dan 2 maal per jaar worden toegepast.


Nocturn® is zacht voor het gewas en is zeer veilig voor natuurlijke vijanden en past daarom uitstekend in de geïntegreerde teelt.

Lees voor het gebruik aandachtig het etiket.