print Print

Nieuws - Nufarm Benelux


18 december 2015


Fado introductie tijdens gewasbijeenkomst tomaat in De LierTijdens een gewasbijeenkomst Tomaat, georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland, heeft onzeTechnisch Adviseur Benelux Daniel Cornelisse het nieuwe product Fado toegelicht.

Fado is een biologisch fungicide ter bestrijding van echte meeldauw in vruchtgroenten onder glas. De gewasbijeenkomst tomaat werd massaal bezocht door telers en adviseurs en toonden veel belangstelling voor Fado.

Naast de uitstekende preventieve werking van Fado heeft Fado geen MRL. Met name het residu vrij telen met Fado wordt als een groot voordeel gezien door het aanwezige publiek.


Klik hier voor meer informatie over Fado