print Print

Nieuws - Nufarm Benelux

12 Febr. 2013

Etiketwijziging Canvas®!

In 2012 is het product Canvas® succesvol geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Zoals u weet is ons advies 0,3 L/ha Canvas® + ander toegelaten middel voor Phytophthora bestrijding. Daarentegen stond op het etiket enkel 0,5 L/ha Canvas® + ander toegelaten middel voor Phytophthora bestrijding vermeld.

Op verzoek vanuit de markt hebben we het Ctgb gevraagd het etiket te wijzigen naar een dosering van 0,3 - 0,5 L/ha Canvas®.

We zijn dan ook
zeer verheugd u te kunnen mededelen, dat het Ctgb op 24 januari j.l. een positief besluit heeft genomen ten aanzien van de door Nufarm aangevraagde etiketwijziging Canvas® (200 gram/l amisulbrom met toelatingsnummer: 13530 N).

Op het oude etiket stond in de gebruiksaanwijzing de dosering van 0,5 L/ha Canvas® +
een ander toegelaten middel voor de bestrijding van Phytophthora infestans vermeld.

Op het nieuwe etiket (W1) staat in het nieuwe wettelijk gebruiksvoorschrift 0,3 - 0,5 L/ha
Canvas® in combinatie met (andere) toegelaten middelen.

Adviesdosering: 0,3 L/ha Canvas® + ander toegelaten middel voor de bestrijding van Phytophthora infestans


De huidige voorraad Canvas® mag met het oude etiket onbeperkt worden verkocht en opgebruikt.

Klik hier voor meer informatie over Canvas.