print Print

Nieuws - Nufarm Benelux


16 april 2015


Eerste resultaten SmartGrass® bespuiting zichtbaar!

Afgelopen vrijdag hebben enkele Nufarm medewerkers een bezoek gebracht aan de SmartGrass® proeven bij de universiteit Gent in België. Daar zijn de eerste bespuitingen al uitgevoerd vanaf de 2e helft maart. Nu de grasgroei op gang is gekomen zijn ook de eerste verschillen duidelijk zichtbaar. Het gras is duidelijk meer uitgestoeld en ook is er al iets lengteverschil zichtbaar. De verwachting is dat de komende weken deze verschillen nog groter zullen worden met het groeizame weer dat verwacht wordt. Ook in Nederland zijn diverse proeven aangelegd die iets later gespoten zijn dan in België. Zodra daar verschillen te zien zijn zullen we uitnodigingen rondsturen om een kijkje te komen nemen. Naast verschillen uit de proeven horen we ook vanuit de praktijk reeds dat er verschillen zichtbaar worden bij de toepassingen die begin april gespoten zijn. Bij groeizaam weer zijn verschillen zichtbaar 10-14 dagen na de behandeling.

Nu de toepassing voor de eerste snede voorbij is kijken we vol verwachting uit naar de resultaten en richten we ons verder op toepassing na het maaien. Ook bij een toepassing binnen 3-5 dagen na het maaien heeft SmartGrass® weer effect op de groei van het gras.


Klik hier voor meer informatie