print Print

Nieuws - Nufarm Benelux7 april 2016


Eerste resultaten SmartGrass bespuiting zichtbaar!De resultaten van een vroege bespuiting met SmartGrass in de Noord Oost Polder zijn nu al zichtbaar. SmartGrass is hier ingezet als groeiversneller op 2 percelen die men vroeg wilt maaien. De bespuiting is uitgevoerd op donderdag 17 maart . De percelen waren reeds vroeg bemest en het gras was in goede conditie. Reeds de week erop was er al een licht kleurverschil zichtbaar maar konden er nog geen verschillen worden gemeten. Dinsdag 4 april (2,5 week na de bespuiting) is er weer gemeten met respectievelijk 520 kg ds/ha en 400 kg ds/ha extra t.o.v. onbehandeld bij de verschillende percelen. Het verschil t.o.v. onbehandeld zal naar verwachting de komende weken nog oplopen, we zullen nog enkele meetmomenten inlassen om deze percelen te blijven volgen. SmartGrass kan behalve na de winter ook ingezet worden na de eerste snede om het gras sneller te laten groeien.

Klik hier voor meer informatie over SmartGrass