print Print

Nieuws - Bezoek proeven PCS met vertegenwoordigers van de handel

22 Apr. 2013

Bezoek proeven PCS met vertegenwoordigers van de handel

Begin april is de handel door Nufarm uitgenodigd om de proeven bij PCS in Destelbergen (België) te komen bekijken. Er waren 2 proeven te zien; een proef ter bestrijding van wittevlieg en een proef ter bestrijding van trips.
In de wittevliegproef was de druk erg hoog, wat nog maar eens onderstreept dat wittevlieg een serieus probleem is. Alle middelen die ter beschikking zijn dienen gebruikt te worden om deze parasiet goed te bestrijden. Met NeemAzal® -T/S en de nieuwe formulering op basis van pyridaben was een goede beheersing van wittevlieg mogelijk vergelijkbaar met de huidige referenties thiamethoxam en flonicamid.
In de tripsproef was er een duidelijke lijn waar te nemen. NeemAzal®-T/S deed wat er van verwacht werd en had een duidelijk effect op de trips. De combinatie NeemAzal® -T/S met een verlaagde dosering Nocturn® liet een goede werking zien vergelijkbaar met Nocturn® en de referentie thiamethoxam .
De handel was enthousiast over de proeven zodat we kunnen terugkijken op een geslaagd proevenbezoek. De definitieve resultaten van de proeven zullen uiteraard worden meegenomen in de winterlezingen.Klik hier voor meer informatie over NeemAzal® -T/S.

Klik hier voor meer informatie over Nocturn®.