Η Εταιρία
  print Εκτύπωση

  Η Εταιρία - Nufarm Greece  Η Greenfarm Χημικά ΑΕ (Nufarm Hellas) εισήλθε στην ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2008 και αποτελεί θυγατρική της πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής και εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, NUFARM LTD.

  Η εταιρία προσφέρει υψηλής ποιότητας ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και λοιπά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

  Την οργάνωση στην Ελλάδα αποτελούν 17 άτομα με άρτια κατάρτιση στο αντικείμενο τους και άγρυπνη παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


  Ουσιαστικής και στρατηγικής σημασίας για εμάς είναι η ικανοποίηση του πελάτη - γεωπόνου - παραγωγού. Με αφετηρία και με στόχευση την ικανοποίηση αυτή, η εταιρία αναπτύσσει τις δραστηριότητες της και κατευθύνει τις στρατηγικές της αποφάσεις. Ο στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει λύσεις που θα προσδώσουν αξία στην ελληνική παραγωγή μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο προώθησης των προϊόντων της με οικονομικό όφελος στον αγρότη-παραγωγό.

  Η Greenfarm Χημικά ΑΕ ως θυγατρική εταιρία της Nufarm Ltd., ακολουθεί και δεσμεύεται από τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις του ομίλου Nufarm.  Η μητρική εταιρία, με έδρα την Αυστραλία, έχει οργανώσεις σε περισσότερες από 30 χώρες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100, το οποίο μεταφράζεται σε παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Η δυναμική αυτή παρουσία την κατατάσσει στην 8η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Πιο αναλυτικά, η εταιρία κατέχει την
  πρώτη θέση στα ορμονικά ζιζανιοκτόνα και τη δεύτερη στα χαλκούχα μυκητοκτόνα καθώς και στο ζιζανιοκτόνο δραστικό ευρέος φάσματος Glyphosate. Η ισχυρή αυτή θέση εξασφαλίζει τους πόρους για την ανάπτυξη άλλων προϊόντων (π.χ. εντομοκτόνα) καθώς και για την ανάληψη λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. σπόροι). Κάτω από τη εταιρική ομπρέλα ανήκουν εταιρίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σπόρων.

  Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας οδηγείται από στρατηγικές εξαγορές που ενισχύουν τη δυναμική της σε γεωγραφικό αλλά και προϊοντικό επίπεδο. Ο αριθμός των εταιριών που ανήκουν στο γκρουπ ξεπερνά τις 110.

  • 8η θέση σε παγκόσμια κατάταξη
  • Παγκόσμιος κύκλος εργασιών για το 2014: 2,62 δις $ (15.20% αύξηση σε σχέση με πέρσι)
  • 3,445 εργαζόμενοι
  • Έρευνα και Ανάπτυξη με κατεύθυνση τη δημιουργία βέλτιστων μορφών (formulation) και μιγμάτων