print Print

Nieuws - Nufarm Benelux

15 Apr. 2013

Bezoek proeven PCS met vertegenwoordigers van de handel

In de eerste week van april zijn de handelaars door Nufarm uitgenodigd om de proeven bij PCS in Destelbergen te komen bekijken. Er waren 2 proeven te zien; een proef ter bestrijding van wittevlieg in Fuchsia en een proef ter bestrijding van trips in Chrysant.
In de wittevliegproef was de druk erg hoog, wat nog maar eens onderstreept dat wittevlieg een serieus probleem is. Alle middelen die ter beschikking zijn dienen gebruikt te worden om deze parasiet goed te bestrijden. Met NeemAzal-T/S® en een nieuwe formulering op basis van pyridaben was een goede beheersing van wittevlieg te zien, vergelijkbaar met de huidige referenties thiamethoxam en flonicamid.
In de tripsproef was er een duidelijke lijn waar te nemen. NeemAzal®-T/S deed wat er van verwacht werd en had een goed effect op de trips. Het resultaat met NeemAzal®-T/S was nagenoeg evenwaardig aan de beste referenties: abamectine, thiomethoxam of methiocarb.
De bezoekers waren zeer enthousiast over de proeven zodat we kunnen terugkijken op een geslaagd proevenbezoek. De definitieve resultaten van de proeven zullen uiteraard worden meegenomen in de wintervergaderingen.


Voor meer technische informatie over NeemAzal®-T/S verwijzen we u graag naar onze Technisch Adviseur Patrick Piessens.